Tilføj et Script til én enkelt side i WordPress

Tilføj et Script til én enkelt side i WordPress

Tilføj et Script til én enkelt side i WordPress

Dette er en guide der kort beskriver, hvordan man tilføjer et script i header.php, der kun er gældende for én side og ikke hele hjemmesiden. Der findes nogle plugins, der kan afhjælpe dette, men jeg mener, at man let drukner i plugins til WordPress. Har man på sin WordPress side installeret mange plugins, udgør det i teorien en sikkerhedstrussel. Derfor denne guide til, hvordan man simpelt tilføjer et script til sin header.php kun gældende for én enkel side.

Dette kunne foreksemple være et Facebook Conversion Pixel Script.

Header.php findes på FTP’en via denne sti:
wp-content ->themes -> dit tema -> header.php

Når du har lokaliseret din header.php, skal du imellem <head> og </head> indsætte nedenstående kode.

<?php if (is_page('indsæt page-id her') ) { ?>
<!-- Indsæt script til den pågældende side her -->
<?php } ?>

Hvordan findes page-id

Page-id kan findes på to måder i WordPress admin.

  1. Når du har åbnet dit indlæg eller en side ser url’en således ud: http://domain.dk/wp-admin/post.php?post=254&action=edit. I denne url fremgår page-id.
    I dette tilfælde er page-id = 254, hvilket ses i denne del af url’en: post=254.
  2. Page-id kan også findes ved at holde musen over den side du ønsker, at scriptet skal virke på. Når musen holdes over linket til siden eller indlægget, ses url’en nede i venstre hjørne af din browser. Her kan du på samme måde som i første måde finde page-id.

Rigtig god forhøjelse…